En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI + CE), s’informa:

La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts, activitats i serveis oferts per MECA CENTRE S.L. (A partir d’ara MECA CENTRE) amb NIF B-17330127, i domicili social al C/ Barris i Buixó cant. Picasso, CP: 17200 PALAFRUGELL (Girona); amb mail de contacte mecacentre@mecacentre.com. A més es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats a MECA CENTRE, així com aquelles que deuen ser accessibles mitjançant els “links” (enllaços) i connexions existents. MECA CENTRE, es reserva el dret de modificar la present política segons convingui.

El present Avís Legal es troba redactat en idioma català.

DADES

La informació o dades personals que l’usuari faciliti seran tractades d’acord amb el que estableixen les Polítiques de Protecció de Dades. Al fer ús d’aquesta pàgina web l’usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que siguin facilitades són veraces i es corresponen amb la realitat.

PRIVACITAT / PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

MECA CENTRE SL compleix amb les directrius Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Nom de l’empresa creadora de la pàgina web, es fa saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, MECA CENTRE SL creadora del lloc web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

OBLIGACIONS L’USUARI

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

L’usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se a l’incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

L’usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

MECA CENTRE SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MECA CENTRE SL o bé dels seus llicenciants.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MECA CENTRE SL Tots els drets reservats.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MECA CENTRE SL Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MECA CENTRE SL

DRET D’EXCLUSIÓ

MECA CENTRE SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions d’ús del portal.

MECA CENTRE SL perseguirà l’incompliment de les condicions d’ús del portal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIONS I ENLLAÇOS

MECA CENTRE SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com a les Condicions Generals de Contractació aquí determinades.

MECA CENTRE SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

En el cas que en www.mecacentre.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MECA CENTRE SL creadora del lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MECA CENTRE SL creadora del lloc web assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions d’ús de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i MECA CENTRE SL, es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, l’usuari i MECA CENTRE SL se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de GIRONA, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.