Què us oferim?

A Meca Centre som centre col·laborador on et pots examinar i formar en les proves ACTIC.

Ens avalen més 500 alumnes en més de 70 cursos de formació, tant per organismes oficials com per a grups particulars reduïts, de tots els nivells i amb una elevada taxa d’aprovats.

A més, oferim dues modalitats per a adaptar-nos a les teves necessitats: en presencial i/o en línia; amb cursos i professorat preparats i amb àmplia experiència.

Què és ACTIC?

Les sigles ACTIC corresponen a l’acrònim “Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”.

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i actituds que has de tenir per a aconseguir amb eficàcia i eficiència objectius determinats en l’àmbit de les TIC i de la cultura digital. Consta de vuit competències digitals on el grau de dificultat varia en funció del nivell del qual et vulguis examinar.

Quants nivells de certificació hi ha i quant val la taxa d’examen?

NIVELL 1

Certificat bàsic
75 minuts i 40 activitats
20,75€

NIVELL 2

Certificat mitjà
100 minuts i 70 activitats
27,60€

NIVELL 3

Certificat avançat
35 minuts i 25 activitats per competència
34,45€
És obligatori tenir el nivell 2 abans d’examinar-se d’avançat.

No s’ha de pagar taxa si estàs a l’atur, ets jubilat o tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

També es pot tenir una bonificació d’un 30 o 50% si ets membre de família nombrosa o de família monoparental, de categoria general o especial, respectivament.

Qui pot fer la prova i què s’aconsegueix amb ella?

L’ACTIC, segons DECRET 13/2021, de 2 de març, es permet, també, a menors de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador en el centre col·laborador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics.

Qui supera satisfactòriament la prova té un certificat acreditatiu que emet la Generalitat, i que possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant qualsevol instància pública (oposicions) o privada.

Els seus continguts incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement, i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.

Si tens una discapacitat igual o superior al 33% pots demanar en la inscripció a la prova l’adaptació o adequació del temps o dels mitjans materials necessaris per a realitzar-la. Si fos el teu cas, s’ha de declarar aquesta circumstància en la sol·licitud i l’han d’acreditar amb documentació oficial davant l’Oficina Gestora.

A la teva disposició

Treballem plegats, aprenem plegats

El nostre equip està
sempre a la teva disposició

Fes-nos arribar qualsevol dubte o consulta que tinguis o qualsevol problema en el qual puguem ajudar-te i així ho farem.